Wandeling Architectuur Centrum Nijmegen

Stadswandeling “Niks te zien en nergens aan voorbij” – twee keer in een kleine groep, op zondag 27 september, een activiteit van het Architectuur Centrum Nijmegen.

Waar loop je vaak achteloos aan voorbij, terwijl het toch onlosmakelijk verbonden is met de stad? Doorgaans zijn het niet alleen de herkenbare monumenten die een plaats een spannende identiteit verlenen. Wandel mee met schrijver Ilona Verhoeven langs panden, parkjes en andere plekken waar je langs snelt, ontdek dat de stad onmisbare ‘niet-plekken’ kent, en laat je oog vallen op bijzondere kleinigheden, soms zelfs leegtes, die ontegenzeggelijk typisch Nijmeegs zijn.

Datum: zondag 27 september 2020
Start: Besiendershuis, Steenstraat 26
Tijd: 10.15-11.15 uur / 11.30-12.30 uur
Kosten: € 10,- p.p.
NB: In verband met Covid-19 vinden er twee rondleidingen plaats, elk met een maximum van 8 deelnemers. Inschrijving gebeurt in volgorde van aanmelding. Aanmelden is verplicht via: rondleiding@architectuurcentrumnijmegen.nl

Scroll to top